عکاسی علاقه من است. از طریق لنز دنیا متفاوت به نظر می رسد و من می خواهم این تفاوت را به شما نشان دهم. شما می توانید آن را در آلبوم های من که در اینجا ارائه شده است مشاهده کنید.

Abandoned
عکسهای سفر رها شده
Downtown
عکسهای سفر مرکز شهر
برگشت به بالا
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.